Διαβάζετε το άρθρο...
Οικονομία

Ιδιωτικά συμφέροντα ακυρώνουν δεκαετίες συνεργασίας ΕΥΔΑΠ – ΕΛΠΕ


Τσόκαλης Βασίλης    left.gr

men_galatsiΓια περισσότερες από πέντε δεκαετίες πραγματοποιείται συνεργασία των εταιρειών  ΕΛΠΕ- ΕΥΔΑΠ για προμήθεια χλωρίου στην ΕΥΔΑΠ.

Η  συνεργασία αυτή αφορούσε την προμήθεια του χλωρίου που  αποτελεί το μέσο απολύμανσης του νερού και μέχρι το 2012 γινόταν  από τη μονάδα παραγωγής αερίου χλωρίου και καυστικής σόδας του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης των ΕΛΠΕ και  ήταν ιδιαίτερα στενή και εποικοδομητική  με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινά σεμινάρια ασφαλείας κλπ.

Μέσω εργολάβου μεταφορέα της ΕΥΔΑΠ μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ σε φιάλες 900 Kg. Το αποτέλεσμα ήταν φθηνή απολύμανση του νερού με πολύ καθαρό χλώριο σε ιδιαίτερα ασφαλείς εγκαταστάσεις και αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την διαχείριση της εφαρμογής του ως απολυμαντικού μέσου, με σημαντικά κέρδη για την ΕΚΟ και εξασφάλιση θέσεων εργασίας.

Η προσφάτως εκσυγχρονισμένη μονάδα της ΕΚΟ έκλεισε τον περασμένο Νοέμβριο. Ο λόγος είναι ότι η ΕΥΔΑΠ ο κύριος αγοραστής χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού στην Αττική,  »έσπασε” κατά περίεργο τρόπο  την επί χρόνια συμφέρουσα και χωρίς προβλήματα  συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με την ΕΚΟ  και ανάθεσε την προμήθεια σε αντιπρόσωπο που εισάγει το χλώριο παραγωγής Ρουμανίας, από την Βουλγαρία.

Το 2012 η ΕΥΔΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας αερίου χλωρίου για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού της. Σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς υπάρχει  εσκεμμένη  μεταβολή στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ με την οποία προβλεπόταν ότι ο  ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την μεταφορά των φιαλών χλωρίου από την έδρα του μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ. Η «μικρή» αυτή διαφοροποίηση αυτομάτως αποκλείει τα ΕΛΠΕ από το να δώσουν προσφορά γιατί το να αναλάβουν την μεταφορά από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα προϋποθέτει τροποποίηση του σχεδίου ασφαλείας της εταιρείας, διαδικασία επίπονη γραφειοκρατικά και χρονοβόρα. Τα ΕΛΠΕ, λοιπόν αποφασίζουν να μην συμμετέχουν στον διαγωνισμό και να κλείσουν την μονάδα παραγωγής χλωρίου ανοίγοντας τον δρόμο σε ιδιώτη  που αναλαμβάνει την προμήθεια χλωρίου για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ.

Ο ιδιώτης που έδωσε τελικά προσφορά και ανέλαβε την προμήθεια του χλωρίου για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ μίσθωσε τον προηγούμενο εργολάβο – μεταφορέα της ΕΥΔΑΠ και προμηθεύεται αέριο χλώριο από το εξωτερικό (Βουλγαρία –Ρουμανία) και το μεταπουλάει στην ΕΥΔΑΠ σε τιμή σχετικά ακριβότερη από την τιμή που αγόραζε η ΕΥΔΑΠ από τα ΕΛΠΕ.

Η οικονομική όμως ζημιά της ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στην διαφορά τιμής του χλωρίου. Οι επιπλέον επισκευές των φιαλών που γινόντουσαν από τα ΕΛΠΕ, τώρα χρεώνονται έως και τριπλάσια από πριν, ενώ η ΕΥΔΑΠ είναι πλέον υποχρεωμένη να δαπανήσει σημαντικότατο ποσό (πάνω από 100.000 ευρώ) προκειμένου να πιστοποιήσει τις φιάλες χλωρίου της για διεθνείς μεταφορές από την στιγμή που το υλικό πλέον έρχεται από το εξωτερικό.

Η ανάθεση αυτή εντάσσεται στο σχεδιασμό της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ για  αντικατάσταση του χλωρίου με άλλο πατενταρισμένο απολυμαντικό μέσο, πολλαπλάσιου κόστους,  εισαγόμενο από την Ιταλία.

Αποτέλεσμα όλου αυτού του «σχεδιασμού» είναι:

  • Κλείσιμο και απαξίωση μιας ολοκαίνουργιας βιομηχανικής εγκατάστασης της χώρας
  • Οικονομική επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ και κατ’ επέκταση ασφαλώς στον    καταναλωτή εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει να απορροφήσει τα επιπλέον κόστη.
  • Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του απολυμαντικού μέσου  (χλώριο) που χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ.
  • Εξάρτηση της δημόσιας υγείας από (εξωγενείς παράγοντες ) (διακίνηση από τα σύνορα κλπ). Ή αύξηση του ρίσκου για την έγκαιρη προμήθεια του χλωρίου.
  • Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας της μεταφοράς χλωρίου

Πρόσφατα έχει κατατεθεί πρόταση της ΕΥΔΑΠ για αντικατάσταση του χλωρίου, κάτι που έως τώρα δεν μπορούσε να αιτιολογηθεί, και μάλιστα με ακριβότερο εισαγόμενο απολυμαντικό μέσο, η χρήση, δράση και συμπεριφορά του οποίου δεν έχει δοκιμαστεί στις μονάδες επεξεργασίας και στο δίκτυο ύδρευσης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους καταναλωτές.

Επειδή όλες αυτές οι μεταβολές προκαλούν ζημιά στην ΕΥΔΑΠ αλλά σε τελευταία ανάλυση στον καταναλωτή, προτείνουμε:

  • Κατάργηση της σύμβασης προμήθειας χλωρίου της ΕΥΔΑΠ με τον τωρινό εργολάβο, ως μη συμφέρουσα.
  • Άμεση επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής χλωρίου των ΕΛΠΕ
  • Μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας – παραγωγής    χλωρίου μεταξύ ΕΥΔΑΠ – ΕΛΠΕ που θα περιλαμβάνει εύλογη τιμολόγηση και για τους δύο και θα ενσωματώνει σειρά από αμοιβαίως επωφελείς επενδύσεις (σύνδεση διυλιστηρίων ΕΛΠΕ με το δίκτυο ανεπεξέργαστου νερού, σταθμός μεταφόρτωσης χλωρίου εντός των ΕΛΠΕ στην Αττική, ώστε η μεταφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη να γίνεται με τον ΟΣΕ και εντός της αττικής με μικρά ευέλικτα οχήματα κλπ)
  • Επαναπιστοποίηση της καταλληλότητας των φιαλών χλωρίου που διαχειρίστηκε ο εργολάβος από τα ΕΛΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΕΛΠΕ απολαμβάνουν ήδη ειδικής έκπτωσης στο τιμολόγιο νερού από την ΕΥΔΑΠ, με ΚΥΑ του Σεπτεμβρίου 2013, που έτσι και αλλιώς είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής της,

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η ΕΥΔΑΠ και  τα ΕΛΠΕ είναι δύο επιχειρήσεις που η συνεργασία τους μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη , για τις ίδιες, για τους πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, και για το Δημόσιο συμφέρον, αξιοποιώντας το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό τους, και δημιουργώντας  νέες θέσεις εργασίας.

Στις προαναφερθείσες εξελίξεις αποτυπώνεται το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που αποκλειστικό σκοπό έχει  τη κερδοφορία της επιχείρησης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά ή περιβαντολογικά κριτήρια απέτυχε.

Το μοντέλο αυτό έχει προκαλέσει έλλειψη δημόσιας λογοδοσίας, κοινωνικού και εργατικού ελέγχου ενίσχυσε, ιδιαίτερα στις ΔΕΚΟ, στο όνομα του δήθεν εκσυγχρονισμού τη λήψη καιροσκοπικών αποφάσεων και πειραματισμών που ενώ επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους δεν αποφέρουν καμμία ωφέλεια στους χρήστες των υπηρεσιών τους.

Όλα τα παραπάνω δεν δικαιολογούν την  επιμονή της ΕΥΔΑΠ στην οποία έχουν πρωτοστατήσει συγκεκριμένα στελέχη της, στη πρόταση για την αντικατάσταση του απολυμαντικού μέσου στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ, αν και η πρόταση αυτή έχει πρωτογενώς απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις και αποφάσεις δεν πρέπει να προχωρήσουν αλλά αντίθετα να κριθούν όχι μόνο για την νομιμότητά τους αλλά κυρίως για την αναγκαιότητά και σκοπιμότητα τους.

– See more at: http://left.gr/news/idiotika-symferonta-akyronoyn-dekaeties-synergasias-eydap-elpe#sthash.NQqf7gHa.dpuf

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 2.705 ακόμα followers

Πρόσφατα σχόλια

Devil στη Εκδρομή τιμής και μνήμης στη Μ…
Αλέξανδρος στη Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στη Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στη Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 102.602 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Αρέσει σε %d bloggers: