Διαβάζετε το άρθρο...
Οικονομία

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη και επιζήμια για την Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία η διακοπή παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ)»


7/3/2014

syriza_1_0

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς:

-Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας

-Yποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: «Αδικαιολόγητη και επιζήμια για την Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία η διακοπή παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ)»

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία τις ενέργειες και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και τούτο διότι παρατηρούμε ότι προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που υπονομεύουν τόσο την οικονομική ευρωστία της  ΕΥΔΑΠ όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, απειλώντας ταυτόχρονα και την υγεία των πολυάριθμων χρηστών του νερού.

Ιδιαίτερα μας ανησυχούν οι μεθοδεύσεις του Δ.Σ της εταιρείας με τις οποίες: α) επιχείρησε κατά καιρούς να τροποποιήσει τη διαδικασία απολύμανσης του νερού και β) πέτυχε τη διακοπή της συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ) από τα οποία προμηθευόταν εδώ και πενήντα χρόνια το πιστοποιημένο και εξαιρετικής ποιότητας χλώριο που χρησιμοποιούσε τόσο η ίδια όσο και πολλές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), για την απολύμανση του νερού υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει την προσπάθεια της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ να αλλάξει τη μέθοδο απολύμανσης του νερού, προκρίνοντας, αντί του «άνυδρου χλωρίου», το διοξείδιο του χλωρίου, μιας ουσίας που η χρήση της είναι ακατάλληλη για τα νερά της ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι αυτή χρησιμοποιείται για την απολύμανση «βρώμικων νερών», δηλ. νερών με πολύ οργανικό φορτίο, μιας ουσίας που είναι οκτώ με δέκα φορές πιο ακριβή από το χρησιμοποιούμενο χλώριο.

Σήμερα καταγγέλλουμε τη διακοπή της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛ.ΠΕ, στις εγκαταστάσεις των οποίων, στα διϋλιστήρια της Θεσσαλονίκης, λειτουργούσε υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής αερίου χλωρίου και καυστικής σόδας. Η διακοπή της συνεργασίας των δύο εταιρειών ήταν αποτέλεσμα μεθοδεύσεων της ΕΥΔΑΠ, που προσπάθησε και προσπαθεί ν’ αλλάξει τη μεθοδολογία απολύμανσης του νερού, με τις οποίες κατάφεραν να αποκλείσουν τα ΕΛ.ΠΕ από πρόσφατη, νέα διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας χλωρίου, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις που ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να τις ικανοποιήσουν τα ΕΛ.ΠΕ. Έτσι η προμήθεια του χλωρίου κατοχυρώθηκε σε αντιπρόσωπο που εισάγει χλώριο παραγωγής Ρουμανίας από τη Βουλγαρία, σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή που αγόραζε η ΕΥΔΑΠ από τα ΕΛ.ΠΕ επιβαρυνόμενη με τις επισκευές των ειδικών φιαλών μεταφοράς του χλωρίου αλλά και των εξόδων πιστοποίησης  της καταλληλότητας των φιαλών χλωρίου για διεθνείς μεταφορές. Το κόστος αυτής της πιστοποίησης υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Επειδή τα αποτελέσματα όλου του προαναφερθέντος «σχεδιασμού» είναι: α) η διακοπή λειτουργίας της υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χλωρίου των ΕΛ.ΠΕ (ΕΚΟ), αποστερώντας έτσι από τις ΔΕΥΑ αλλά και την ΕΥΔΑΠ τη δυνατότητα φθηνής απολύμανσης του νερού με πολύ καθαρό χλώριο σε ιδιαίτερα ασφαλείς εγκαταστάσεις, β) η απώλεια ή μη αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του χλωρίου ως απολυμαντικού μέσου, γ) η απώλεια κερδών και θέσεων εργασίας στα ΕΛ.ΠΕ (ΕΚΟ), δ) η οικονομική επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ και κατά συνέπεια του καταναλωτή, ε) η περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του εισαγόμενου χλωρίου, στ) η περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας της μεταφοράς του χλωρίου και ζ) ο περιορισμός της διαπραγματευτικής ικανότητας της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛ.ΠΕ σε θέματα τιμολόγησης του παρεχόμενου νερού στα ΕΛ.ΠΕ ή τη χρήση των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ για τη μεταφορά πχ. ανεπεξέργαστου νερού της ΕΥΔΑΠ.

Επειδή η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η παροχή του υποχρέωση της πολιτείας.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. Θα επαναξετάσουν τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας του χλωρίου για τις ανάγκες της ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι η τελευταία διαδικασία ανάδειξε έναν ακριβό προμηθευτή χλωρίου, που χρεώνει την επισκευή των φιαλών μεταφοράς σε τιμές τριπλάσιες απ’ ότι τις χρέωναν τα ΕΛ.ΠΕ, το κόστος πιστοποίησής των είναι πολύ υψηλό, η δε μεταφορά του χλωρίου από το εξωτερικό εμπεριέχει κινδύνους ασφαλείας;

2. Θα λάβουν μέτρα έτσι ώστε σε ενδεχόμενη, (αναμενόμενη και σκοπούμενη για μας), αδυναμία τροφοδοσίας της ΕΥΔΑΠ με χλώριο από τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας, θα υπάρχει άμεση αντιμετώπιση της απολύμανσης του νερού των διϋλιστηρίων χωρίς να «αναγκαστείτε» να υιοθετήσετε άλλο πατενταρισμένο απολυμαντικό μέσο, πολλαπλάσιου κόστους, εισαγόμενου από την Ιταλία, όπως αρκετές φορές έχει επιχειρήσει να πράξει στο παρελθόν, κατόπιν εισηγήσεων, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ;

3. Ελέγχουν και εάν ναι, με τι συχνότητα την ποιότητα και καθαρότητα του εισαγόμενου χλωρίου;

4. Ελέγχουν και εάν ναι, με τι συχνότητα την καταλληλότητα των φιαλών μεταφοράς του χλωρίου και τις συνθήκες μεταφοράς του χλωρίου από τα σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα;

5. Η μεταφορά γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία;

6. Θα μεριμνήσουν για την επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής χλωρίου και καυστικής σόδας στα διϋλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, στην αναζωογόνηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή και στη δυνατότητα τροφοδοσίας με καλής ποιότητας απολυμαντικού υγρού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της χώρας;

Αιτούμεθα για την κατάθεση εγγράφων:

1) Τη σύμβαση προμήθειας του χλωρίου

2) Παραστατικά ελέγχου της ποιότητας και καθαρότητας του εισαγόμενου χλωρίου

3)Παραστατικά πιστοποίησης της καταλληλότητας όλων των χρησιμοποιούμενων φιαλών μεταφοράς του χλωρίου

4) Παραστατικά ελέγχου ασφαλούς μεταφοράς του εισαγόμενου χλωρίου από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Απόστολος  Αλεξόπουλος

Αθανάσιος Πετράκος

Χαρά Καφαντάρη

Κώστας Ζαχαριάς

Κατερίνα Ιγγλέζη

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 2.705 ακόμα followers

ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Πρόσφατα σχόλια

Devil στη Εκδρομή τιμής και μνήμης στη Μ…
Αλέξανδρος στη Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στη Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στη Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 102.385 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Αρέσει σε %d bloggers: