Διαβάζετε το άρθρο...
ΥΓΕΙΑ, Χωρίς κατηγορία

Υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης στις δομές υγείας επανέρχονται στα «χέρια» του Δημοσίου


Υγεία

 Επανέρχονται στα «χέρια» του Δημοσίου οι υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης στα δημόσια νοσοκομεία, μετά την μεθοδευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης αυτών τα τελευταία χρόνια. Την περιπτώση του νοσοκομείου «Αττικόν» περιγράφει στο Κόκκινο ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος, άμισθο μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου
16 Μαΐου 2016 17:01:30
Του Παναγιώτη Αντωνογιαννάκη

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της υγείας και στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού, παρατηρήθηκε  μια συστηματική ζημιογόνος για το Δημόσιο γενικά, προσπάθεια, εκχώρησης λειτουργιών και υποστηρικτικών υπηρεσιών των Δ. Δομών στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νοσοκομεία δραστηριοποιούνται ιδιωτικά συνεργεία σε φύλαξη, σίτιση, καθαριότητα , ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και υποστήριξη, διαχείριση αποβλήτων, παραγωγή οξυγόνου και σε πλυντήρια του ιματισμού.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια παρουσίας των ιδιωτικών συνεργείων,  – αρχές ’90,  έχουν καταγραφεί  φαινόμενα  καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων, τρομοκράτησης των εργαζομένων (περίπτωση  Κούνεβα), άθλιων συνθηκών εργασίας, ακόμα και απλήρωτης εργασίας, όπως είδαμε πρόσφατα από εργαζόμενους-ες στο Δρομοκαίτειο.

Όπως προκύπτει από τις μελέτες  των υγειονομικών, οι συμβάσεις  των ιδιωτικών συνεργείων είναι ζημιογόνες για το δημόσιο καθώς αυτό θυσιάστηκε  στην  νεοφιλελεύθερη  λογική του «λιγότερο κράτος» και στην  άκρατη ιδιωτικοποίηση και  εμπορευματοποίησης της υγείας.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υ-Υ, βάζει φραγμό  στον κατήφορο  αυτό. Νομοθέτησε  την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/στριες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στα Νοσοκομέια  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ακόμη και εάν εργάζονταν σε συνεργεία καθαριότητας. Συγκεκριμένα στην διάταξη του νόμου 4368/2016 που εμπεριέχεται στο λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα»   περιγράφονται οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου που είναι με πλήρη κάλυψη και μισθολογικά με όρους κατώτατου μισθού δημοσίου. Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για ένα «πολύ σημαντικό βήμα «απεξάρτησης» των δημόσιων νοσοκομείων από την αποκλειστική εκχώρηση υποστηρικτικών λειτουργιών τους σε ιδιωτικά συνεργεία».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, γενική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερομένου στον καθαρισμό του συγκεκριμένου νοσοκομείου με το οποίο θα συνάψει ατομική σύμβαση, αν και στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσίες καθαριότητας και σε άλλους φορείς. Για την έναρξη της διαδικασίας το νοσοκομείο δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρονται εκτός από τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο της σύμβασης, π.χ. τόπος παροχής υπηρεσίας, ωράριο, αμοιβή.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, ενώ προτεραιότητα έχουν καθαριστές/στριες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Οι συμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο χρονικό όριο που θέτει ο νόμος (έως 31/12/2017), ενώ το κόστος σύναψης των συμβάσεων πρέπει να καθορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας ΥΕ, στον ίδιο φορέα.

Όπως μας είπε το άμισθο μέλος του ΔΣ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου  «Αττικόν»  Θοδωρής Σπηλιόπουλος στον επόμενο μήνα και μόλις ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής που έχει επιφορτιστεί με το καθήκον του σχεδιασμού των βαρδιών αλλά και του διαγωνισμού για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, θα προχωρήσουν οι προσλήψεις των 114 εργαζομένων στην καθαριότητα και θα τεθεί εκτός Νοσοκομείου η εργολαβική εταιρεία. Γι’ αυτό το λόγο και με σκοπό τον έλεγχο της πορείας υλοποίησηης πραγματοποιηθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου έκτακτο ΔΣ του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κος Θ.Σπηλιόπουλος  το «Αττικόν» δίνει στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο δημόσιος τομέας περίπου 1 εκ ευρώ το μήνα.

Αναλυτικά: 70000 μηνιαίως για security, 250000 για σίτιση, 170000 για καθαριότητα, 70000 για αποτέφρωση μολυσματικών αποβλήτων, 50000 για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και υποστήριξη, 50000 για παραγωγή οξυγόνου και 70000 για υπηρεσίες των πλυντηρίων .

Αυτές είναι σημαντικές υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από το δημόσιο σημειώνει ο κος Σπηλιόπουλος  και προαναγγέλει  αντίστοιχες δράσεις και σε άλλους τομείς:
– Τη λειτουργία του συγκροτήματος των πλυντηρίων που διαθέτει το νοσοκομείο   για την καθαριότητα του ιματιμού όλων των Δημόσιων Δομών Υγείας της Αττικής. Τα πλυντήρια αυτά από το 2002 «κοσμούν» τα υπόγεια του κτιρίου εγκιβωτισμένα  χωρίς να χρησιμοποιούνται ,λόγω έλλειψης προσωπικού.
– Την επαναλειτουργία του  μαγνητικού τομογράφου, ο οποίος δεν λειτουργεί τα τελευταία 3  χρόνια  λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να θησαυρίζουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η επαναλειτουργία του τονίζει ο κος Σπηλιόπουλος θα εξυπηρετούσε τους ασθενείς αλλά θα έφερνε και έσοδα στο νοσοκομείο, καθώς στοιχεία της περιόδου 2005 ως 2010 δείχνουν ότι το νοσοκομείο είχε 8 εκ ευρώ έσοδα από τη χρήση του μαγνητικού τομογράφου με τα έξοδα του να ανέρχονται στο 10% δηλαδή στις 800 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, όπως αναφέρει ο πρόσφατα τοποθετημένος ως μέλος του ΔΣ του Αττικόν κος Σπηλιόπουλος σημαντική εξοικονόμηση με παράλληλα σημαντική αναβάθμιση του νοσοκομείου θα μπορούσε να γίνει από τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου εκεί όπου χιλιάδες αρχεία και φάκελοι ασθενών στοιβάζονται σε χώρους του νοσοκομείου που χρησιμοποιούνται ως αποθήκη, αλλά  και από τις προμήθειες των υλικών εκεί όπου παρατηρείται  το φαινόμενο τα ελληνικά νοσοκομεία να προμηθεύονται σε διπλάσιες ή και τριπλάσιες  πολλές φορές τιμές, από τα αντίστοιχα  της Κύπρου. Τόσα χρόνια αναφέρει δεν έχει ενεργοποιηθεί επιτροπή διαπραγμάτευσης για τα υλικά υψηλού κόστους, με αποτέλεσμα το δημόσιο να ζημιώνεται σημαντικά.

Ενδεικτικά, η προμήθεια ΝΙΜ(αισθητήρας τραχειοσωλήνα) κοστίζει 480ευρώ εδώ 200 στην Κύπρο, τα ΕΒΑΡ (ενδαγγειακά ένθετα) 14000ε το κόστος εδώ 5000 ευρώ στη Κύπρο και εμφυτεύματα ΩΡΛ 48000ευρω εδώ 13000 ευρώ στη Κύπρο. Αντίστοιχες διαφορές σε ορθοπεδικά υλικά, αναισθησιολογικά και βηματοδότες.

Δίνοντας τη συνολική εικόνα του νοσοκομείου ο κος Σπηλιόπουλος ανέφερε ότι από τις εικοσιπέντε ΜΕΘ που διαθέτει το νοσοκομείο λειτουργούν οι δεκαέξι, δέκα στην πολυδύναμη ΜΕΘ και έξι στην Αγγειοθωρακοχειρουργική ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα όπως είπε αναμένεται να λειτουργήσει η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παίδων καθώς έχουν οριστικοποιηθεί τόσο οι μετακινήσεις όσο και οι προσλήψεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.

Για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που αποτελεί τη «βιτρίνα» του νοσοκομείου η εικόνα δεν είναι καλή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων που με αυτοθυσία κρατούν όρθιο το νοσοκομείο. Έχουν γίνει μικρές βελτιωτικές κινήσεις, τονίζοντας όμως ότι χρειάζεται συνολικότερη χωροταξική αναδιάρθρωση μαζί με την ενδυνάμωση με προσωπικό όπως έχει εξαγγελθεί.

Τέλος, για το ζήτημα της πρόσβασης στο νοσοκομείο, που την ημέρα της εφημερίας δέχεται 1200 ασθενείς και άλλους περίπου τόσους συνοδούς, ο κος Σπηλιόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει αίτημα της εκτελούσας χρέη διοικητή κας Κωστοπαναγιώτου προς το Υπουργείο Μεταφορών για τη δημιουργία γραμμής λεωφορείου και σύνδεσης με το Μετρό

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 3.216 ακόμα followers

ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Πρόσφατα σχόλια

Devil στη Εκδρομή τιμής και μνήμης στη Μ…
Αλέξανδρος στη Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στη Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στη Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 103.213 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Αρέσει σε %d bloggers: