Διαβάζετε το άρθρο...
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Συζητείται από σήμερα 31/8/2017 το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά


Αρχίζει σήμερα η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις θεσμικές παρεμβάσεις στο τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας με τίτλο:

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις » 

Στο link το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=b8e96a13-bde1-47bc-a835-a7de0147c297

Λίγα λόγια για το σχέδιο νόμου:

 

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας τους,  ικανοποιώντας δίκαια αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ενισχύονται τα εργαλεία ελέγχου και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, με στόχο την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ασφαλισμένων. Παράλληλα, με ένα πλέγμα διατάξεων διευκολύνεται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

 

 • Καταπολέμηση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας – μέτρα προστασίας των εργαζομένων

 Η αδήλωτη/υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία παραβιάζει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, συνιστά επιβραδυντικό και στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, μειώνει τα δημόσια έσοδα και αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα, υπονομεύοντας την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην κοινωνική του αποστολή.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας έθεσαν από την αρχή ως κεντρική προτεραιότητα του έργου τους την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς. Η κεντρική αυτή δέσμευση υλοποιείται στη βάση τριών αξόνων:

α) Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρωτίστως του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό και εργαλεία, αλλά και αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.  Από την αρχή του έτους το ΣΕΠΕ διαθέτει ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που επιτρέπει τη διεξαγωγή περισσότερο στοχευμένων, άρα και αποτελεσματικών ελέγχων. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο εξελίσσεται ο συντονισμός τεσσάρων ελεγκτικών σωμάτων, ενώ το ΣΕΠΕ ενισχύεται ήδη με πρόσθετες προσλήψεις προσωπικού.

β) Προσανατολισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων στην κατεύθυνση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Στον στόχο αυτό ανταποκρίνεται η έγκριση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ύψους 7.600.000 ευρώ για πιλοτικούς ελέγχους σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και νομικών συμβουλών προς τους εργαζόμενους κ.α.

γ) Ισχυροποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να θωρακιστεί κατά το δυνατό η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στον τελευταίο αυτό στόχο ανταποκρίνονται οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο, που ενισχύουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Με τις διατάξεις του ενισχύονται τα εργαλεία ελέγχου και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, με στόχο την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

 Βασικές ρυθμίσεις:

 Για την αδήλωτη/υποδηλωμένη εργασία:

 1) Ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες θα επιβάλλεται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο (point-system) στον εργοδότη, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προσωρινή ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση στις παραπάνω αποφάσεις.

2) Υποχρεώνεται ο εργοδότης να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξή της. Εκσυγχρονίζεται έτσι το σημερινό σύστημα χειρόγραφης καταγραφής και εκ των υστέρων δήλωσης των υπερωριών, το οποίο αφήνει μεγάλα περιθώρια για παραβατικές πρακτικές.

3) Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, πιστοποιώντας ότι ο εργαζόμενος έχει συμφωνήσει. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι εργαζόμενοι από την ψευδή αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης τους.

4) Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις γίνεται προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στο δημόσιο χρήμα, βελτιώνοντας ουσιωδώς την υφιστάμενη νομοθεσία. Από την πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα αποκλείονται οι επιχειρήσεις που σε χρονικό διάστημα δύο ετών έχουν υποπέσει σε δύο ή τρεις (κατά περίπτωση) παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

5) Θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Τίθενται έτσι κανόνες στο εργασιακά αρρύθμιστο πεδίο των οικοδομοτεχνικών έργων και  επιχειρείται για πρώτη φορά η καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

 Για την απλήρωτη εργασία:

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο καταστάσεις που παραδοσιακά το δίκαιό μας εκλάμβανε ως εντελώς εξαιρετικές, αλλά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπληξαν τους εργαζομένους με ιδιαίτερη σφοδρότητα και συχνότητα, όπως η οφειλή δεδουλευμένων μισθών.

Το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας τα χρόνια της κρίσης έχει λάβει διαστάσεις κανόνα, με χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίζουν καθυστέρηση πολλών μηνών στην καταβολή του μισθού τους. Το πραγματικό αυτό γεγονός αποδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι μόνη η τυπική αναγνώριση των δικαιωμάτων δεν εγγυάται και την πραγματική απόλαυσή τους από τους δικαιούχους.

Καθοριστική παράμετρο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ενίσχυση των συνοδευτικών θεσμικών εργαλείων που ενθαρρύνουν την συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο. Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επιβολής της εργατικής νομοθεσίας τόσο από τα δικαστήρια όσο και από την διοίκηση.

 

1) Προβλέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς εις βάρος του εργοδότη. Θεμελιώνεται έτσι η δυνατότητα των εργαζομένων να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων.

2) Μειώνεται το κόστος της δίκης για τους εργαζόμενους. Απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικού ενσήμου οι εργαζόμενοι που ζητούν την έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών έως 20.000 ευρώ και προβλέπεται  μειωμένο δικαστικό ένσημο όταν το ποσό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

3) Προβλέπεται η σύντομη εκδίκαση (60 ημέρες) των κρισιμότερων περιπτώσεων εργατικών διαφορών: των δικών για οφειλόμενους μισθούς και για άκυρη απόλυση

4) Προβλέπεται ότι ο άνεργος, ο οποίος έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως απόλυση, θα μπορεί να λαμβάνει αμέσως επίδομα ανεργίας. Σήμερα, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος, κατ’ ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος που του δίνει ο νόμος, θεωρήσει τη μονομερή εκ μέρους του εργοδότη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ως απόλυση, δεν δικαιούται επιδόματος ανεργίας μέχρι την έκδοση θετικής δικαστικής απόφασης. Η συνέπεια αυτού είναι ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος ήδη εργάζεται απλήρωτος, είναι εγκλωβισμένος και διστάζει να ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος από τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, διότι:

 • πρώτον, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι δεν θα λάβει αποζημίωση απόλυσης, παρά μόνον όταν εκδοθεί απόφαση επί της αγωγής του σε μερικά χρόνια
 • δεύτερον, έχει την ανασφάλεια αναφορικά με την ευδοκίμηση της αγωγής του, λόγω της κρατούσας εχθρικής στάσης της νομολογίας και
 • τρίτον, δεν θα μπορεί να λάβει ούτε καν το επίδομα ανεργίας μέχρις ότου εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση

Έτσι λοιπόν είναι επί μήνες απλήρωτος από τον εργοδότη και εγκαταλείπει τη θέση εργασίας χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση απόλυσης και επίδομα ανεργίας επί αρκετούς μήνες. Με τη ρύθμιση που υιοθετήσαμε πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ενισχύεται σημαντικά η θέση του εργαζομένου και αντιμετωπίζεται επαρκώς το θέμα της ανασφάλειας δικαίου. Με τη ρύθμιση που εισάγεται στο παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο άνεργος, ο οποίος έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη και έλυσε τη σύμβαση, επιδοτείται εάν, μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το δικαίωμα. Με τη ρύθμιση αυτή επιλύεται και το τρίτο πρόβλημα και αμβλύνονται οι δυσμενείς βιοποριστικές συνέπειες του πρώτου, διότι μέχρι να επιδικασθεί η αποζημίωση (πολύ πιο γρήγορα πλέον, εφόσον προβλέπεται η σύντομη δικάσιμος) ο άνεργος θα λαμβάνει τουλάχιστον το επίδομα ανεργίας.

 

Επέκταση εργατικών δικαιωμάτων:

 

1) Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση λόγω μητρότητας και στις εργαζόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

2) Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό.

3) Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των γυναικών που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η προστασία τους αφορά τις άδειες και τα πάσης φύσεως επιδόματα, τα οποία δικαιούνται πλέον με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι φυσικές μητέρες

 

 

 • Κοινωνική Ασφάλιση

 

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση επέφερε δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα τόσο όσον αφορά τους κανόνες της κοινωνικής ασφάλισης όσο και ως προς οργανωτικά ζητήματα. Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπονται ρυθμίσεις για την πληρέστερη εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και επιλύονται ασφαλιστικά θέματα συγκεκριμένων κατηγοριών.

 

Βασικές ρυθμίσεις:

 

1)Καταργείται η υποχρέωση μηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο λόγω της εγγραφής τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έχουν από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητες στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.

2) Προβλέπεται η μείωση του κόστους για την εξαγορά πλασματικών ετών για τους αγρότες.

3) Επιλύεται το ζήτημα υπολογισμού της σύνταξης των προσώπων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαν καθόλου ή είχαν περιορισμένης διάρκειας χρόνο ασφάλισης στο διάστημα από την 1-1-2002 και εντεύθεν. Πλέον προβλέπεται ότι όπου δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον 5 ετών από την 1/1/2002 μέχρι την έναρξη καταβολής σύνταξης, τότε η 5ετία αναζητείται για έτη πριν το 2002. Από το 2021 ο χρόνος ασφάλισης που αναζητείται πριν το 2002 μπορεί να φτάσει τα 10 έτη.

4) Προβλέπεται και για τους ασφαλισμένους του Δημόσιου η διάταξη που ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα βάσει της οποίας το ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Χωρίς αυτή την παρέμβαση , οι συντάξεις σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων θα κανονίζονταν με μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης, χωρίς κανένα περιορισμό.

5) Προβλέπεται ειδική διάταξη για τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα ώστε σε περίπτωση που αυτοί έχουν δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας ή άλλων επιδομάτων, αυτά να μην περικόπτονται ούτε να αναστέλλονται σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, εφόσον αυτή ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

6) Αποκαθίσταται ο τρόπος  υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1/1/2015, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι για την επικουρική τους σύνταξη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και όχι μέρος αυτών. Ειδικότερα, λόγω των ποικίλων επικουρικών ταμείων και των αντίστοιχων διαφορετικών καταστατικών διατάξεων, οι εισφορές για επικουρική σύνταξη δεν υπολογίζονταν για όλους επί της ίδιας βάσης – επί του ίδιου ποσού αποδοχών – με τις αντίστοιχες της κύριας σύνταξης. Πλέον προβλέπεται ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα υπολογίζεται επί των αποδοχών που έχουν καταβληθεί εισφορές για επικουρική σύνταξη και όχι επί των αποδοχών της κύριας σύνταξης.

7)Παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας σε όσες περιπτώσεις έχει λήξει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ βάσει της οποίας απενεμήθη και εκκρεμεί νέα γνωμάτευση.

8) Καταργούνται διατάξεις που προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν είχε καταβάλει τη σύνταξη για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών από την αίτηση συνταξιοδότησης, για τα έτη αυτά δεν καταβάλλονταν αναδρομικά ποσά σύνταξης και ορίζεται ρητά ότι το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο.

9) Επιλύεται το ζήτημα της μη ύπαρξης αρμοδιότητας σε καμία υπηρεσία για τη λειτουργία επιτροπών για τον χαρακτηρισμό εργατικών ατυχημάτων για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Η λειτουργία των εν λόγω επιτροπών είχε σταματήσει από το 2012. Με ρύθμιση στο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι για αυτές τις περιπτώσεις αρμόδια είναι τα όργανα που κρίνουν τις αντίστοιχες υποθέσεις των μισθωτών, ο Δ/ντης του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ της περιοχής που έλαβε χώρα το ατύχημα.

10) Προβλέπεται η απαλλαγή από τη συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη των κατοίκων του οικισμού της Βρίσας που καταστράφηκε από τον σεισμό της 12ης Ιούνη 2017 για δυο έτη.

11)Προβλέπεται η άτοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με πάσης φύσεως οφειλές του κάθε δικαιούχου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι επιλύεται με έναν ενιαίο τρόπο ένα διαρκές πρόβλημα στις περιπτώσεις επιστροφής εισφορών οι οποίες τελικά δεν οφείλονταν από τους ασφαλισμένους.

 

 

 • Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

 

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου αποσκοπεί στην εμπέδωση της αντίληψης της αναπηρίας ως κοινωνικού ζητήματος, με τις συνέπειες της να αμβλύνονται όσο περισσότερο το Κράτος μεριμνά και διευκολύνει την εν γένει προσβασιμότητα των ατόμων στο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ηλεκτρονικό, διοικητικό) και όχι ως ατομικού προβλήματος, θεώρηση που καταλήγει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Εμπεριέχει ρυθμίσεις που επηρεάζουν την συναλλαγή με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θέτουν κριτήρια στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών από την σκοπιά των ατόμων με αναπηρία, συμβάλουν στην πληροφόρηση και δημιουργούν νέες εκπαιδευτικές ενότητες.

Ενδεικτικά

1) Εισάγεται ο ορισμός του φαινομένου της αναπηρίας, με έμφαση στο δυναμικό χαρακτήρα της και συμπερίληψη των μακροχρονίων νόσων υπό την έννοια αυτής. Η αναπηρία δεν ορίζεται αποκλειστικά από την ύπαρξη κάποιας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ή αισθητηριακής διαταραχής αλλά σχετίζεται και με τα εξωγενή εμπόδια και τους περιορισμούς που υφίστανται τα άτομα αυτά, καθιστώντας αλυσιτελή την εκ μέρους αυτών πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ευαίσθητη αυτή κατάσταση δικαιούται ειδικής προστασίας που προέρχεται από το Κράτος, ως έκφανση της γενικότερης υποχρέωσής του να σέβεται και να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2) Θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού προϊόντων, περιβαλλόντων, υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται εξ αρχής η  προσβασιμότητα για όλους.

3) Πλέον τα διοικητικά όργανα και αρχές θα παρέχουν, εύλογες προσαρμογές για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών Ατόμων με Αναπηρίες προκειμένου να διασφαλίζεται για αυτούς τους εργαζόμενους ή εξυπηρετούμενους η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

4) Εισάγεται η υποχρέωση να διασφαλίζεται βασική πληροφόρηση για τα Άτομα με Αναπηρίες κατά τις συναλλαγές τους  με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με προσβάσιμους για τα άτομα αυτά τρόπους.

5) Γλώσσα των κωφών και των βαρήκοων πολιτών ορίζεται η ελληνική νοηματική, η οποία αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα του Κράτους και επίσημη μέθοδος γραφής και ανάγνωσης – μέσο επικοινωνίας των τυφλών πολιτών αναγνωρίζεται η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille).

6) Εισάγεται ρύθμιση για συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου (ΕΚΔΔΑ, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

7) Θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτά, προωθείται η εμπέδωση του σεβασμού της αρχής της μη διάκρισης μέσω της μέριμνας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας των Ατόμων αυτών.

8) Προβλέπεται η υποχρέωση των οργάνων που μετέχουν στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία να διαβουλεύονται με οργανώσεις  που καλύπτουν το φάσμα του αναπηρικού.

 

 • Μετατροπή του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας σε ΝΠΔΔ

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού. Με την μετατροπή του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας σε ΝΠΔΔ, όλοι/ες οι κοινωνικοί λειτουργοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο του ΝΠΔΔ, διασφαλίζοντας την πλήρη και αξιόπιστη καταγραφή όλων των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών.

 

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που θα βασίζονται όχι μόνο σε επιστημονική γνώση αλλά, κυρίως, στη γνώση του πεδίου και των κάθε φορά ιδιαιτεροτήτων, από ένα σώμα λειτουργών πιστοποιημένων, ελεγχόμενων και αξιόπιστων στις σχέσεις τους με την πολιτεία και τα όργανά της.

 

Με την ψήφιση του νόμου:

 • Εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων για απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και ενισχύεται η ασφάλεια στους χώρους παροχής υπηρεσιών
 • Κατοχυρώνεται η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Κοινωνικού Λειτουργού
 • Ελέγχεται η σωστή και ποιοτική εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της κοινωνικής εργασίας
 • Αναδεικνύεται ένας νέος θεσμικός συνομιλητής στην διαμόρφωση στρατηγικής και το σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής
 • Διευκολύνεται η δημιουργία προτυποποιημένων εργαλείων και πρωτοκόλλων προς εφαρμογή από τους κοινωνικούς λειτουργούς σε όλους τους χώρους που παρεμβαίνουν
 • Διευκολύνεται ο κλάδος στην κατοχύρωση και προάσπιση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και στην προβολή/διεκδίκηση των εργασιακών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών αιτημάτων του.

 

Advertisements

Συζήτηση

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Συζητείται από σήμερα 31/8/2017 το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά

 1. Reblogged στις ΣΥΡΙΖΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΟ.

  Posted by Διαχειριστής | 31/08/2017, 08:47

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 2.165 ακόμα followers

Πρόσφατα σχόλια

Devil στη Εκδρομή τιμής και μνήμης στη Μ…
Αλέξανδρος στη Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στη Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στη Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

 • 100.269 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: